Trigger Trader

S Trigger Trader získate všetky funkcie Standard Trader, ale s ďalšou vrstvou, ktorá je poloautomatickým (iba jednorazovým) systémom. Krása Trigger Traderu spočíva v tom, že ho môžete používať súčasne s produktom Standard Trader.


V tomto systéme je možné použiť prvky z rôznych indikátorov na vytvorenie nastavenia, ktoré sa aktivuje iba raz v časovom rámci, ktorý ste vybrali. Po uzavretí obchodu si môžete zvoliť otvorenie ďalšieho obchodu vo vybratých časových rámcoch, ktorý sa spustí pri ďalšom nastavení.


Najefektívnejším spôsobom použitia nástroja Trigger Trader je použitie schopnosti viacnásobného časového rámca produktu Standard Trader nájsť veľké trendy, ale bez otvárania obchodov. Potom pomocou nástroja Trigger Trader otvorte obchody vo viacerých časových rámcoch v smere hlavného trendu pomocou vlastného nastavenia. To vám umožní opakovane vstupovať do veľkých trendov a zbierať ich za každú možnú príležitosť.