Standard Trader

Standard Trader je plne automatický systém obchodovania s viacerými časmi a viacerými symbolmi. V nástroji Standard Trader je možné na otvorenie obchodu použiť prvky z rôznych časových rámcov a rôznych ukazovateľov.